Підручник Математика 3 клас Гісь Філяк 2020

 1. Екстра ГДЗ
 2. 3 клас
 3. Математика
 4. Гісь Філяк
обери потрібну сторінку підручника


підручник Математика 3 клас Гісь Філяк 2020 Автор: Видавництво: Ранок Рік 2020 Мова: Українська Жанр: шкільний підручник

Переглянути електронний шкільний підручник з математики для учнів 3 класу автора Гісь Філяк 2020 року видавництва Ранок

Зміст підручника 3 класу з математики Гісь Філяк

 • Зміст 1 частини
 • Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця. Порівняння чисел
 • Арифметичні дії додавання і віднімання. Розв'язування задач за даними таблиці і задач на 2 дії, які є комбінаціями простих задач
 • Прийоми усного додавання і віднімання. Cхематичний рисунок як допоміжна модель задачі
 • Компоненти та результати дій додавання і віднімання. Взаємозв'язок між додаванням та відніманням
 • Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма й обернена задачі. Задача на знаходження третього доданка
 • Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дослідження задачі
 • Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2-5. Розв'язування задач на множення
 • Пропедевтика до вивчення таблиць множення чисел 6-9
 • Таблиці множення чисел 6-9
 • Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2-5. Ознака парності чисел. Розв'язування задач на ділення і складання обернених
 • Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв'язок між множенням і діленням
 • Таблиці ділення на 8 і на 9
 • Перевірка правильності виконання дій множення і ділення. Збільшення і зменшення числа у кілька разів
 • Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі
 • Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними
 • Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати. Розв'язування задач
 • Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів
 • Складання виразу до задачі
 • Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі з буквеними даними
 • Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними
 • Переставний закон множення
 • Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі
 • Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір виразів
 • Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням
 • Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв'язування рівнянь з діями першого ступеня
 • Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням
 • Розв'язування рівнянь з діями другого ступеня
 • Нерівність зі змінною. Знаходження розв'язків нерівності зі змінною
 • Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр
 • Розв'язування задач з одиницями довжини
 • Просторові відношення. Геометричні фігури Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної
 • Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи
 • Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата із заданими довжинами сторін
 • Периметр прямокутника і квадрата. Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата
 • Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром
 • Урок закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника (квадрата)»
 • Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону
 • Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга
 • Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень. Арифметичні дії над сотнями
 • Лічба у межах тисячі. Трицифрові числа. Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею
 • Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел. Лічба одиницями, десятками, сотнями
 • Закріплення знань, умінь і навичок
 • Розклад чисел на розрядні доданки
 • Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа
 • Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків. Розв'язування задач
 • Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі
 • Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10 і 100 разів
 • Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел
 • Закріплення вмінь порівнювати числа
 • Удосконалення вмінь порівнювати числа. Розв'язування задач
 • Кілометр
 • Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
 • Збільшення та зменшення трицифрового числа на 1
 • Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач
 • Вибір схеми розв'язування задачі відповідно до запитання. Складання задачі за числовими даними і схемою
 • Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Розв'язування задач
 • Ділення круглого числа на кругле двома способами. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного
 • Закріплення знань, умінь і навичок. Ділення круглих чисел. Розв'язування задач
 • Розв'язування задач
 • Складання і розв'язування задач. Доповнення задачі, оберненої до даної
 • Зміст 2 частини
 • Додавання виду 350 + 200, 350 + 20. Віднімання виду 350 - 200, 350 - 20
 • Закріплення навичок усного додавання і віднімання вивчених випадків
 • Додавання виду 350 + 240. Віднімання виду 350 - 240
 • Додавання виду 260 + 40. Віднімання виду 300 - 70. Задача на знаходження четвертого пропорційного (другий вид)
 • Додавання виду 70 + 60, 260 + 50 частинами
 • Віднімання виду 120 - 50 частинами : способом розкладання від'ємника на зручні доданки
 • Додавання виду 380 + 120. Віднімання виду 500 - 340
 • Додавання виду 350 + 170
 • Віднімання виду 350 - 170 двома способами
 • Закріплення вмінь усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа
 • Округлення чисел до десятків, до сотень
 • Додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень
 • Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
 • Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд
 • Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Перевірка правильності обчислень
 • Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в кількох розрядах. Розв'язування задач
 • Письмове віднімання чисел із переходом через розряд. Перевірка правильності обчислень
 • Одиниці часу : тисячоліття, століття, десятиліття, рік. Перетворення іменованих чисел
 • Одиниці часу : рік, місяць, тиждень, доба. Календар. Порівняння іменованих чисел та дії над ними
 • Одиниці часу : доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами
 • Перетворення іменованих чисел та дії над ними
 • Два способи називання часу за годинником. Розв'язування задач на визначення тривалості події
 • Визначення часу за годинником. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події
 • Визначення часу за електронним годинником. Задачі на визначення тривалості події
 • Задачі з одиницями часу
 • Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Час»
 • Прості задачі, що містять трійки взаємопов'язаних величин, та обернені до них
 • Множення суми на число і числа на суму
 • Множення виду 24 • 3, 240 • 3, 204 • 3, 4 • 23, 4 • 230, 4 • 203. Розв'язування задач
 • Множення трицифрового числа на одноцифрове й одноцифрового — на трицифрове
 • Сполучний закон множення. Пропедевтика розв'язування задач на спільну роботу
 • Задача на спільну роботу та обернена до неї
 • Правило ділення суми на число. Розв'язування задач на спільну роботу та складання виразів до неї
 • Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3, 63 : 3, 396 : 3. Розв'язування задач
 • Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 42 : 3, 112 : 7
 • Закріплення знань, умінь і навичок ділити двоцифрове, трицифрове числа на одноцифрове
 • Ділення круглого числа на кругле виду 420 : 20. Задача на подвійне зведення до одиниці
 • Розв'язування задач на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі
 • Ділення виду 51 : 17 способом підбору
 • Обчислення виразів виду 64 : 16 способом послідовного ділення
 • Творча робота над задачею
 • Ділення з остачею
 • Властивість остачі
 • Закріплення вмінь знаходити остачу від ділення та застосовувати властивість остачі
 • Перевірка ділення з остачею
 • Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Ділення з остачею»
 • Частини. Поділ на рівні частини. Дріб з чисельником 1
 • Порівняння дробів і з чисельником 1
 • Знаходження частини від числа
 • Закріплення знань, умінь і навичок знаходити частину від числа
 • Знаходження числа за його частиною
 • Закріплення знань, умінь і навичок знаходити число за його частиною
 • Маса. Перетворення та порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Дії над ними
 • Розв'язування задач з одиницями маси
 • Вартість. Підрахунок грошей
 • Перетворення і порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях вартості
 • Додавання і віднімання різнойменних іменованих чисел (додаткова тема)
 • Задачі з одиницями вартості
 • Задачі для майбутніх бізнесменів
 • Підбір грошей
 • Числова майстерня
2020 | Екстра Парта